2009. december 31., csütörtök

2009. december 28., hétfő

KOSZONTSETEK EGYMAST SZENT CSOKOLASSAL


A hivok koszontese nem egy egyszeru koszontes,hanem ennel sokkal tobb.

Pal apostol a Korinthusbeliekhez írt II. levélet igy fejezi be:

Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek. 12. Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mindnyájan. 13. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az Istennek szeretete, és a Szent Léleknek közössége mindnyájatokkal

Eloszor is buzditassal kezdi,majd koszontessel es aldassal zarja.

Koszontesunkkel buzditjuk ,batoritjuk egymast s ugyanakkor tamogatjuk is e foldi utazasunkban a vegso orokkevalo cel fele.

Figyeljuk meg milyen hangsulyt helyeznek az apostolok leveleikben a koszontesre.Koszontes mely nemilge az illeto jellemet is kifejezi.

Jakab hatarozott ,kemeny ember volt,inkabb a romai forma felelmeg neki:

Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levő tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet

Pal apostol koszontesebol kulturaltsaga erzodik:

Köszöntsétek egymást szent csókolással. Köszöntenek titeket a Krisztus gyülekezetei Roma 16:16

Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal Kor.I.level16:20

Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszöntenek titeket a szentek mindnyájan Kor.II.levele 13:12

Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással Thesz.I.5:26

A mod amikeppen egymast koszontjuk nagy fontossaga van.Kifejezi erzeseinket,magatartasunkat mellyel egymas irant viseltetunk.

Ugyanakkor koszontesunk mint egymas felderitese is mukodik,kideriti hovatartozasunkat.

"Az Ur aldjon meg" Bekessseg Istentol" "Aldott legyen az Ur" "Maranatha" olyan kifejezesek melyek nehe ismeretlen embereket egymashoz kot mert felderiti hogy ugyanahhoz a csaldhoz Isten csaladjahoz tartoznak.

Egymas koszontese nagy jelentoseggel bir.Szukseges figyelmesseggel lenni egymas irant.Ne vard hogy mas fejezzi ki ezt hanem legy elozekeny.Minden leny draga mert Krisztus kereszthalalt halt erte!

Szukseges egymas nevet kiejtenunk.Nagyon sokat szamit.Figyeljuk meg Pal apostolt a Roma 16-ban.26 nevet emlit itt.

Ami a koszontest illeti az Ur Jezus igy beszel errol:

. Oltalmazzátok meg magatokat az írástudóktól, kik hosszú köntösökben akarnak járni, és szeretik a piaczokon való köszöntéseket, és a gyülekezetekben az első űlést, és a lakomákon a főhelyeket Lukacs 20:46

Ezek az irastudok elvartak a koszontest,dicseretet,de az Ur felhivja figyelmunket hogy:"Jobb adni mint kapni"

Mint emlitve volt tanuljuk meg, amennyiben lehet kiejteni egymas nevet,helyesen:

és a maga juhait nevökön szólítja"Janos 10:3

Monda néki Jézus: Mária"Janos 20:16


Rohano,tulzsufolt vilagban elunk.Az embereknek nincs idejuk egyik a masikra.Mindannyian erezzuk a figyelmesseg hianyat,tele a vilag egyedullevo emberekkel.Sajnos kerdeseink feluletesen,csupan udvariassagbol van kiejtve,sokszor nem is halljuk a valaszt.

Megtortent egyszer hogy valaki talakozik ismerosevel s megkerdezte:"Hogy van a kedves ferje?" s csak azutan jutott eszebe hogy halott s hogy valamikeppen helyrehozza hozzatette:"Meg mind halott, mind halott?"

A mod ahogy egymast koszontjuk kifejezesre jutattja mennyire ertekeljuk az illetot.

Figyeljuk meg Pal apostol koszonteset:

Köszöntenek titeket Ázsia gyülekezetei; köszöntenek titeket az Úrban felette igen Akvila és Prisczilla, a házuknál levő gyülekezettel egybe. 20. Köszöntenek titeket az atyafiak mindnyájan. Köszöntsétek egymást szent csókkal. 21. A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval. 22. Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha. 23. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! 24. Az én szeretetem mindnyájatokkal a Jézus Krisztusban! Ámen.

Köszöntenek téged a velem levők mindnyájan. Köszöntsd azokat, a kik szeretnek minket hitben. Kegyelem mindnyájatokkal! Ámen


2009. december 25., péntek

EGYMAS TERHET HORDOZZATOK


Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.Gal.6:2


A Szentlelek keresztsege altal mi egyetlen testte kovacsolodtunk(Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk Kor.I.12:13)Ebben a testben sok tag van.Egyetlen hivo sem elhet elkulonulten.Isten azt akarja hogy aldas legyunk egymas szamara.

Mi is ez a "Krisztus torvenye"?

Azt mondanank hogy ez az a felsobbrendu alapelv amiert Krisztus odahagyta az eget s a foldre jott az elveszettek segitsegere.

. Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 5. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.Ezsaias 53:4-5

Peter apostol I leveleben gyakorlati alkalmazasat adja ennek az elvnek espedig:

Mert arra hívattatok el; hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek.2:21

Mely elv alapjan tortent Krisztus testte letele?

A masokert valo szenvedes,azok terhenek hordozasa, a masok megmenteseert valo aldozat vallalasa.

Peter az O nyomdokai kovetesere hiv.Az Ur elete pelda szamunkra hogy mikeppen toltsuk be hivatasunkat masok szolgalataban.

Az Ur Jezus maga beszel arrol mit is jelent az O Torvenye:34. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. 35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

Janos 13:34-35

Isten gyulekezete erre hivatott hogy egymas terhet hordozza s igy betoltse a szeretet torvenyet:

De néktek mondom, kik engem hallgattok: Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, 28. Áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak Lukacs 6:27-28

Ez elegge neheznek tunik ,de ne feledjuk hogy nem egyedul tesszuk:

28. Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. 29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. 30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű Mate 11:28-30

Egyutt Vele nemcsak ezt tehetjuk meg hogy Torvenyet betoltsuk,hanem egyebeket is mely lehetetlennek latszik.Az iga konnyu ha Krisztusnak adjuk,s kisebb lesz ha masokkal megosszuk.

A gyulekezet az a hely kell legyen ahol a raszorulok tamogatasra lelnek.

Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek. 2. A hétnek első napján mindenitek tegye félre magánál, a mit sikerül összegyűjtenie, hogy ne akkor történjék a gyűjtés, a mikor odamegyek. 3. Mikor pedig megérkezem, a kiket javaltok leveleitek által, azokat küldöm el, hogy elvigyék Jeruzsálembe a ti ajándékotokat. Kor.I levele 16:1-3

Mert ha a készség megvan, a szerint kedves az, a mije kinek-kinek van, és nem a szerint, a mije nincs. 13. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint; e mostani időben a ti bőségtek pótolja amazoknak fogyatkozását; 14. Hogy amazoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozástokat, hogy így egyenlőség legyen; 15. A mint megvan írva: a ki sokat szedett, nem volt többje; és a ki keveset, nem volt kevesebbje. Kor II.8:12-15

A Lukacs evangheliuma 12-ben olvashatunk a gazdag emberrol aki nem azert volt hibas mert gazdag volt s bo termese volt ,hanem mert bezarta szivet a masok szuksege elott s onzo modon csak maganak elt.

Viszont testvereink terhe nem mindig anyagi szukseg hanem lehet mas termeszetu is ami talan nehezebb mint az anyagi.Legyunk keszek kitolteni egyesek egyedulletet,vagy eszre venni a mellozottet.A bunos melle allni s felemelni.

A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélgetvén vélekedéseit.Roma 14:1


Miert kell egymas terhet hordoznunk?


Eloszor is ,hogy a szellemi novekedesben segitsuk

A kit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcseséggel, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban; 29. A mire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely én bennem hatalmasan munkálkodik.Kol.1:28-29

Aki masok terhet hordozza eszkoz Isten kezeben.


Masodszor, segiteni masokat problemaik megoldasaban.

Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. 25. A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, 26. És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára.Tim.II 2:24-26

Persze hogy masok terhet hordozni nem azt jelenti hogy ezzel osztonzunk a lustasagra,hanem bolcsen segitseg lenni ott ahol arra igazan szukseg van.Egy testvernek volt egy jo mondasa"Ne ontsel vizet az esore"

Segits tettel, de ahol arra szukseg van ,feddjel.

Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket Tesz.I 5:14

Mert halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek közületek, a kik semmit nem dolgoznak, hanem nyughatatlankodnak. 12. Az ilyeneknek azonban rendeljük és kérjük őket a mi Urunk Jézus Krisztusra, hogy csendesen munkálkodva, a magok kenyerét egyék. 13. Ti pedig, atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésbenTesz.3:11-13

Azok akik masok terhet hordozzak olyan emberek kik masokban bizalmat es optimizmust keltenek.Mert mindnyajunk terhet vegulis az Ur hordozza:Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Zsoltar 68:20

Hála pedig az Istennek, a ki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk Kor.2:14

Ezeket tudva mit is teszunk?Nekirohanunk az elso embernek s megkerdezzuk "tudod-e hordozni terhedet?"

Nem, semmikepp sem teszunk igy! Hanem megkerdezzuk Istent hol akar minket latni.Senki Istenen kivul nem tudja mindenki terhet hordozni.


Egy jo pelda erre egy apa aki figyelte amint kisgyereke egy darab fat cipelt.Sekkor olebe vette s most mar o vitte a gyereket is a terhet is.A fa meg a gyerek kezeben volt de mindkettot az apa hordozta.

EGYMAS TERHET HORDOZZATOK!
2009. december 23., szerda

IMADKOZZATOK EGYMASERT

Pal apostol az imadkozas embere volt.Ejjel nappal imadkozott.Mint az eg katonaja konyorgott a bortonben,lancokban,szabadsagban egyarant.A korulmenyek ,teste tehetelensege nem tudta megakadalyozni abban hogy kozbenjarjon azokert akiknek erre szukseguk volt.
És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben.Filippi 1:9

. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, emlékezvén rólatok a mi imádságainkban; 3. Szüntelenül emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek állhatatosságát, az Isten előtt, a mi Atyánk előtt: Tesz.1:2-3

Mert bizonyságom nékem az Isten, kinek lelkem szerint szolgálok az ő Fiának evangyéliomában, hogy szüntelen emlékezem felőletekRoma 1:9

Viszont Pal nemcsak masokert konyorgott hanem elismerte az erette valo kozbenjaras erejet s kerte a gyulekezeteket hogy imadsagaikban hordozzak.
Atyámfiai, imádkozzatok érettünk-keri a teszalonikabelieket es nemcsak
Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt-Roma 15:30
Pal egy igazi harcos volt s ugyanezt keri tarsaitol is.
Az imadsag a legfontosabb kapcsolatunk az Atyaval s egymassal is.
A legjobb pelda erre az Ur Jezus Krisztus Aki az imadsagot felsobbrendubbnek tartotta annal a segitsegnel mit egymasnak adhatnank egy egyszeru tanacs altal.
. Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát; 32. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.Lukacs 22:31-32

A Biblia mindannyiunkat az imadsag embereve akar formalni ,kik direktben beszelhetnek a mennyei Atyaval, s allandoan foglalatosak a Mennyek Orszaganak boviteseben.
Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül Tim I levele 2:8
Szüntelen imádkozzatok-Tesz.I levele 5:17

Az Ur Jezus Krisztus is erre tanitott:1. Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni
s meg is mutatta miert kell ezt tennunk: Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásaba.Lukacs 10:2
A tiszta ,oszinte imadsag mindenkor meg van hallgatva:
Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgésein Peter I levele 3:12
Isten teljes szivevel ohajt szoba allni gyermekeivel,mint ahogy Jeremiasnak is mondja:
. Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, a melyeket nem tudsz 33:3
Miert is imadkozzunk?
Mert emberek ezrei haladnak a pokol fele s senki nem torodik ezzel.
Az imadsag olyan mint egy visszhang az ido es ter felett.Az egesz fold el van sotetulve a mindent meghamisito demonoktol.E buntol elsotetult vilagban az imadsag mint egy vilagitotorony mutatja az eltevedt lelkeknek az igazi szabadulast.
Miert is imadkozzunk?
Mert Isten itelete kozel !
A vége pedig mindennek közel van. Annakokáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Peter I levele 4:7
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen
Miert is is imadkozzunk?
A mindennapi problemakert.Az Ur elore megmondta:
nálam nélkül semmit sem cselekedhettek
Miert is imadkozzunk?
Ime nehany dolog amit Pal apostol megemlit mint ima temat:
Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljöveteléreTesz.I.5:23
Mivégből imádkozunk is mindenkor ti érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek hathatós munkálásával. 12. Hogy dicsőíttessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve ti bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.Tesz II 1:11-12
Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, 2. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Tim.I.2:1,2
Istennek olyan oriasokra van szuksege kik terdenallva erintik az eget.Labon allva meglathatjuk mire vagyunk mi kepesek,de terden abban a kulonleges alkalomban reszesulunk hogy meglassuk mire kepes Isten.
Tanuljuk meg meg tobbet imadkozni egymasert!

2009. december 21., hétfő

ANAKOKAERT EGYMAST VIGASZTALJATOK


Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök. 14. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt. 15. Mert ezt mondjuk néktek az Úr szavával, hogy mi, a kik élünk, a kik megmaradunk az Úr eljöveteléig, épen nem előzzük meg azokat, a kik elaludtak. 16. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; 17. Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. 18. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel Tesz.I .levele 4:13-18


Olyan vilagban elunk hol a bizonytalansag mindinkabb teret hodit,belso es kulso harcok ragjak a vilag nemzeteit,az egyen pedig mindinkabb kiharcolja a masok karara a maga biztonsagat.Ugyanakkor a bizalmatlansag uralkodik,senki senkiben nem bizik.Ez a halando vilag rohamosan kozeledik a profecia beteljesedese fele"az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. "

Ebben a vilagban Isten egy szent megbizatast adott elhivott nepenek,mely vilagossag kell legyen a sotetsegben:

12. Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy a miben rágalmaznak titeket mint gonosztévőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.Peter I levele 2:12

E vilag jovoje bizonytalan,de Isten gyermekei a nehezsegek, szenvedesek kozepette egymast vigasztaljak.Mert Istennek Ama Lelke lakozik bennuk mely maga a Vigasztalo:

És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 17. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Janos 14:16-17

Aki vigasztal egyuttal batorit is ,felkarol,remenyseget ad,erosit.

Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10. A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. 11. Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is.

Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Tesz.I levele 5


Isten nepe a vigasztalas szolgalatara hivatott.


Mikent lehetsz a vigasztalas embere?


1.Legy a bizalom embere.Olyankeppen elj hogy ez a mod masoknak batoritast,hitet es remenyseget arasszon.

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, az irgalmasságnak atyja és minden vígasztalásnak Istene; 4. A ki megvígasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvígasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vígasztalással, a mellyel Isten vígasztal minket. 5. Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vígasztalásunk is Krisztus által. 6. De akár nyomorgattatunk, a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az, mely hathatós ugyanazon szenvedések elviselésére, a melyeket mi is szenvedünk; akár megvígasztaltatunk a ti vígasztalástokért és üdvösségtekért van az. És a mi reménységünk erős felőletek. 7. Tudván, hogy a miképen társaink vagytok a szenvedésben, azonképen a vígasztalásban is.Kor.II levele 1:3-7

Hagyjuk hogy Isten Lelke betoltse szivunket mert csak O tud a vigasztalas embereve tenni.

Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, 17. Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.


2.Legy az optimizmus embere!


Meg akkor is ha korulottunk egymast valtjak a kulonbozo termeszeti katasztrofak,tudjuk hogy Isten az Aki kezeben tart mindent.Nezzunk a lathatatlanra,egy csodalatos jovore, az orokkevalosagra.

De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik. 14. Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben Peter II.levele 3:13-14


3.Legy egy olyan edeny mely a vigasztalas balzsamat hordozza.


És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. 17. Az igazságnak ama Lelkét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad


Amilyen mertekben hagyjuk hogy a Szentlelek betoltse szivunket ,olyan mertekben valunk a vigasztalas embereve.

Wurmbrand testver ekeppen vigasztalta kik szenvedesukben panaszkodtak(Kaliforniaban)

"Adjatok halat Istennek hogy kaliforniai szenvedesben van reszetek .Mert leteznek masfajta szenvedesek is.Indiai szenvedesek ahol a gyermekek megszuletnek ,elnek s jardan halnak meg szegenysegben,van afrikai szenvedes,bortonbeli szenvedes s igy tovabb.Adjatok halat Istennek hogy mint gyermekei vagytok reszese a szenvedesnek.Mert letezik a bun rabsagabani szenvedes, s letezik a pokolbeli szenvedes amiben nekunk nem lesz reszunk"

Mit is jelent gyakorlatilag a vigasztalas?

Hogy felkeress egy oreg testvert s meghallgasd mint egy bolcset, s meggyozd afelol hogy milyen nagy szukseg van meg ra itt a foldon,s az o velemenye mennyire fontos meg.

Vigasztalni nem mindig azt jelenti hogy tanacsot adsz.Hanem hogy vegig hallgatod azt akinek erre eppen szuksege van.Aki tud vigasztalni az tud hallgatni is.Masokat.Es megerto.Egyutterzo.Olyan kevesen vannak akik igazan egyutt tudnak erezni.Legyunk mi azok!

S csak harmadszorra mondhatjuk hogy a vigasztalo a beszed embere.

Igy vigasztalasunk cselekedetekben nyilvanuljon meg.

Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal-mondja Janos apostol I levele 3:18-ban.


Isten a vigasztalas Atyja.Legyunk kovetoi ebben is!
2009. december 20., vasárnap

BOCSASSATOK MEG EGYMASNAK


Milyen sok mulik azon hogy mikeppen tudunk bocsatani.Eletunk folyaman sok sertes,tamadas,igazsagtalansag er,benunket.Mikent eljuk tul ezt nagyban fugg attol mikent bocsatunk meg.

Sokan vannak kik megkeseritik eletuket mert tudnak bocsatani ,s azzal toltik napjaikat hogy ragodnak ezen,pedig Jakob fekhivja figyelmunket:

"mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, a mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. "


Isten sokat bocsatott meg nekunk ezert a hivo is koteles megbocsatani kik ellene vetkeznek.


Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképen az Isten is a Krisztusban megengedett néktek.Efezus 4:32


Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;Kol.3:13


A bibliai szotarakban ezt irja a megbocsatasrol :elfeledni,nem venni szamba,figyelmen kivul hagyni.

A mindennapi eletben megbocsatani annyit jelent:visszavonni a vadat a masik ellen.

Vagyis ha megsertett valaki ,vagy elvett valamit tolem,megbocsatok s akkor a vadnak nincs mar semmi ertelme,nem vadolom tobbe.

Ezt tette Isten is velunk.Mi most is ugyanazok vagyunk mint azelott de Isten megbocsatott s dragak vagyunk Neki,szeret minket.

Le kell mondanunk az elvarasainkrol.Ilyen elvarasok mint:"elobb kerj bocsanatot",add vissza amit elvettel" "ha majd megvaltozol" nem lehetnek feltetelek a megbocsatasban.

A megbocsatas nem egyenlo az engedekenyseggel.A megbocsatas nem jelent nemtorodomseget.

A megbocsatas azt jelenti hogy elszenvedjuk a kart ami rajtunk tortent a masik kedveert,ez mint egy balzsam aradva a masik felre.

A legnagyobb szakerto a megbocsatasban az Ur Jezus Krisztus,odahagyvan az eget eljott hozzank hogy megbocsasson nekunk.

. Ekkor hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? még hétszer is? 22. Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is Mate 18:21-22

Hogy megjobban megertsuk ezt olvassuk el tovabb is az igeket.Mert ha ez nem igy van akkor:

. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, a mivel tartozik. 35. Ekképen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szivetekből meg nem bocsátjátok, kiki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.

Kinek Isten megbocsatott,neki is meg kell bocsatania.Gyakran elfelejtjuk ezt es apro dolgokban biraskodunk.Mint ahogy Salamon mondja:Fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, a kik a szőlőket elpusztítják; mert a mi szőlőink virágban vannak.

A megbocsatas szuksegessegenek 5 pontja:


1.Eloszor is ez a szuksegesseg abbol ered hogy megszakadt az Istennel valo kapcsolat.

A tekozlo fiu legnagyobb bune nem az volt hogy elherdalta vagyonat mit apja kiadott neki ,hanem mert elszakadt a szuloi haztol.Ugy mint ot az apa a szuloi haznal kitart karokkal vart ,var minket is a mennyei Atya.

2.A megbocsatasnak nagy ara van.Minden esetben mikor megbocsatunk le kell mondanunk valamirol.Ez tortent Jozseffel is mikor testevereinek megbocsatott elfeledve mindazta rosszat mit erettuk elszenvedett.

Ugyanigy Urunk a kereszten fizette meg az arat megbocsatasanak.Itt engedte el tartozasunkat.

3.Ahhoz hogy bocsanatot nyerjunk nekunk is megkell bocsatanunk az ellenunk vetkezoknek.

Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. 15. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket Mate 6:14-15.

4.A megbocsatas helyreallitja a kapcsolatokat.A biblia is sok peldat ad erre, de ugyanugy mindannyiunk tapasztaltuk eletunkben mit jelent ez.Milyen keseru mindennek az ize,addig mig el nem engedjuk masok ellenunk valo tartozasat.S mennyi bekesseg, orom rejlik a megbocsatasban a helyreallitott kapcsolatokban.

5.Legyunk kesz mindig a megbocsatasra,meg mielott a masik vetett volna ellenunk.

Könyörge azért az Úrhoz, és mondá: Kérlek, Uram! Avagy nem ez vala-é az én mondásom, mikor még az én hazámban valék? azért siettem, hogy Tarsisba futnék, mert tudtam, hogy te irgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy türelmű és nagy irgalmasságú és a gonosz miatt is bánkódó.Jonas 4:2


Ne feledjuk egy pillanatra sem:A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; 14. Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata Kolosze 1:13-14

Isten az:A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Zsolt.103:3
2009. december 19., szombat

A VENDEGSZERETETET GYAKOROLJATOKLegyetek egymáshoz vendégszeretők, zúgolódás nélkül"-tanitja Peter apostol I konyve 4-ben.

A Romai level 12-ben:A szentek szükségeire adakozók legyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok

A puspokoknek is vendegszeretoknek kell lenniuk;Titus 1:8

A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtokon kívül, angyalokat vendégeltek meg.Zsidok 13:2

Az a gyulekezet melynek tagjai gyakran megnyitjak ajtojukat hogy egymast fogadjak nagy oromoket elnek at.

Abraham egy jo pelda erre:szamara a vendegfogadas sokkal tobbet jelentett mint nekunk ma.Nem allt a rendelkezesere sem melyhuto sem hutoszekreny ,de meg csak felkesz etelek sem,a szupermarketrol nem is beszelve.Lassuk csak mit is kellett tennie:eloszor is vizet hozott hogy vendegei labat megmossa,majd"

1. Megjelenék pedig ő néki az Úr a Mamré tölgyesében, és ő űl vala a sátor ajtajában, a hő napon. 2. És felemelé az ő szemeit, és látá, hogy ímé három férfiú áll ő előtte. És látván, eléjök siete a sátor ajtajából, és földig meghajtá magát. 3. És monda: Jó Uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgádat. 4. Hadd hozzanak, kérlek, egy kevés vizet, és mossátok meg a ti lábaitokat, és dőljetek le a fa alatt. 5. Én pedig hozok egy falat kenyeret, hogy erősítsétek meg a ti szíveteket, azután menjetek tovább, mert azért tértetek be a ti szolgátokhoz. És mondának: Cselekedjél, a mint szólál. 6. És besiete Ábrahám a sátorba Sárához, és monda: Siess, gyúrj meg három mérték lisztlángot, és csinálj pogácsát. 7. A baromhoz is elfuta Ábrahám, és hoza egy gyenge kövér borjút, és adá a szolgának, az pedig siete azt elkészíteni. 8. És vőn vajat és tejet, és a borjút, melyet elkészített vala, és eléjök tevé: és ő mellettök áll vala a fa alatt, azok pedig evének. Mozes I konyve 18:1-10.

A Biblia meg sok mas peldat ad arra mikent kell a vendegszeretet gyakorolni.

Keressuk ki oket-a szereplok:Laban,Jozsef,Rahab,a szareptai ozvegy,Job,Lidia es megsorolhatnam.

Az emausi uton a tanitvanyok nem idegenkedtek hogy hazukba hivjak utitarsukat, s ezaltal nem mast mint eppen az Ur volt vendeguk.

Gyakoroljuk a vendegszeretetet!A vendegszeretet hozzasegit ahhoz hogy egysegben eljunk.Segit arra hogy egymast tamogassuk,hogy helytaljunk az Ur visszajoveteleig.

A vendegszeretet egy csaladda kovacsol.

Lehet hogy ugy erezzuk hogy nem tudunk megfelelo korulmenyeket ajanlani vendegeinknek(eledel,tisztasag,komfort,modern lakas) de egy pohar viz szeretettel s megfelelo kedvesseggel ajanlva is sokat jelenthet neha.

Sajnos az is megtortenhet hogy valogatosak vagyunk ami a vendeglatast illeti.Keruljuk azokat akik nem kedvunkre valok.

Irgalmasságot akarok és nem áldozatot-mondja az Ur

Az Ur igy tanitotta tanitvanyait:

Monda pedig annak is, a ki őt meghívta: Mikor ebédet vagy vacsorát készítesz, ne hívd barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat; nehogy viszont ők is meghívjanak téged, és visszafizessék néked. 13. Hanem mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat: 14. És boldog leszel; mivelhogy nem fizethetik vissza néked; mert majd visszafizettetik néked az igazak feltámadásakor. Lukacs14:12-14

A vendegszeretet gyakorlasa egy megfelelo alkalom a kapcsolatok epitesere.

Igaz hogy a vendeglatas itt a foldon kezdodik el de az orokkevalosagba torkollik:

34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta. 35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem; 36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. 37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna? 38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? 39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? 40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.Mate 25:34-40

A vendeglatas jo alkalom arra hogy egymasnak oruljunk s majd egykor meghalljuk az Ur hivo szavat:

Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak.Jelenesek 19:9


2009. december 17., csütörtök

MAR NEM TUDOM

Hol talaltam,de mivel zsong a blogvilag a mindenfele szeretet ajandekok keszitesetol gondoltam hogy hat megosztom azokkal kik szeretnenek kulonbozo dolgokat kesziteni.
Sok jo otletet itt megtalatok.

2009. december 14., hétfő

EGYMAST SZERESSETEK

A Biblia beszel egy legfelsobb szeretetrol: Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.Janos 15:13

Az egesz Szentiras nem mas mint egy szerelmes level,Isten szerelmes levele az emberiseghez.

Meg akkor is ha az ember Isten ellen fordult,hatat forditott Neki , O meg akkor mutatta meg irantunk erzett szeretet amikor meg ellesegei voltunk s eletet adta azert hogy el nevesszunk hanem orok eletunk legyen.
Eppen ezert keri hogy mindazok akik Isten csaladjaba tartoznak egymast szeressek.
. 35. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátoÚj parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymástk.Janos 13:34-35
Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.Rom.13:8
nevében, émert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek; Tesz.I levele 4:9b
Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek.Peter I levele 1:22
. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak s szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk.Janos I levele 3:23

Janos apostol levelei tele vannak a szerete parancsolataval.
Tehat a szeretet nem egy kedvteles,hanem parancs,Isten parancsa azok szamara kik csaladjahoz tartoznak s ezzel a vonassal rendelkeznek.
Isten nemcsak parancsolja hanem megadja a hozza szukseges eroforrasokat.Mert a szeretet az O Szentlelke altal volt szivunkbe arasztva.
Milyen szeretet is ez?
Romantikus ? Mint ket szerelmes kozott?
Testveri szeretet?
Csaladtagok kozti szeretet?

Nem, a Biblia egy mas szeretetrol beszel.Espedig az Agaperol.Az onfelaldozo szeretetrol.Isteni szeretetrol.
Ez a szeretet a legjobban a kovetkezo versben van kifejezve:
Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.Roma 5:8.
Urunk Jezus ezt keri tanitvanyaitol:
. Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. 44. Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket. 45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. 46. Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é? 47. És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-Mate 5.
Ki kepes erre a szeretetre?
Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. 5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettekJanos 15.

A Korintusi I level 13 leirja milyen is kell legyen ez az isteni szeretet,az agape.

2009. december 13., vasárnap

REGGELI IMA

Kész az én szívem, oh Isten, kész az én szívem; hadd énekeljek és zengedezzek! 9. Serkenj fel én dicsőségem, serkenj fel te lant és hárfa, hadd költsem fel a hajnalt! 10. Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked a nemzetek között. 11. Mert nagy az egekig a te kegyelmed, és a felhőkig a te hűséged. 12. Magasztaltassál fel az egek felett, oh Isten! Mind az egész földön legyen a te dicsőséged.Zsoltar 57

2009. december 9., szerda

EGYMASHOZ ENGEDELMESEK LEGYETEK

1.A legfelsobb tekintely
A Biblia engedelemessegre tanit.Mindig van egy magasabb felsobbrenduseg akinek ala kell vessuk magunkat.Ez alol nincs szabadulas.Az engedetlenseg bajt, kaoszt,zavargast okoz!Egyetlen felnek sem tesz jot!
A gyermek ha mar szuletesetol nem engedelmeskedik szulojenek abbol csak baja szarmazhat.A feleseg engedelmes ferjenek,s az egesz vilagmindenseg egy legfelsobb hatalomnak van alavetve,Istennek engedelmeskedik.
Isten a legmagasabb rendu hatosag.
Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.Zsoltar 37:5
Engedelmeskedjetek azért az Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek Jakab 4:7

Vannak egyesek akik naivsagukban azt gondoljak hogy elhetnek fuggetlensegben.
A vilagmindensegben ket nagy ero mukodik Isten mindenhato ereje s Satan ereje ,melynek ez a vilag engedelmeskedik.
Nem mondhatjuk azt hogy nem engedelmeskedunk egyik hatalomnak sem mert magunkban van eronk mindenhez.De ez oncsalas ,mert vagy egyiknek vagy a masiknak engedelmeskedunk.

A ki velem nincsen, ellenem van; és a ki velem nem gyűjt, tékozol. Mate 12:30

Engedelmeskedni Istennek,s Krisztus aldozatanak elfogadasa a legfontosabb dolog.Mindazok akik elfogdjak s engedelmeskednek Neki vegezetul a gyozelem kelyhet isszak ki Vele.Akik pedig nem:
Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, 15. Hogy ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.
Meg most es itt szukseges valasztanunk hogy kinek is engedelmeskedunk mert eljon az ido amikor mar nem lehet valsztani,donteni,sorsunk orokre megpecsetelodik:
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.
2.A tarsadalom ,a gyulekezetek masodik tekintelye az idosek.

Hasonlatosképen ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek: mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ád.
Meg akkor is ha a mai vilagban a nemzedekek kozti harc nagyon kielezodott s a fiatal nem akar semmit elfogadni az idsebb nemzedektol,nem igy kell legyen az Isten altal megszabott rendben.
Mert szukseg van a fiatalok lelkesedesere is a higgadt,bolcs,tapasztalt oreg tanacsra is.
Valahogyaz auto munkodesehez hasonlithatjuk.Mint a hogy az auto motor nelkul nem mukodik ,de jaj neki ha nincs fekje.

3.A harmadik Istentol rendelt tekintely a gyulekezet.

Engedelmeskedjetek előljáróitoknak és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ

4.A negyedik tekintely az allami hatosagok

Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért: akár királynak, mint felebbvalónak; 14. Akár helytartóknak, mint a kiket ő küld a gonosztévők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dícsérésére Peter I levele 2:13-14

Ez a negy engedelmessegi forma nagyon fontos ,es csupan aki ennek alaveti magat valhat eszkozze Isten kezeben,es megis ezen a negyen kivul meg van egy mely nelkul nem mehetunk nagyon messzire az eletben.
Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Efezus 5:21
mindnyájan pedig, egymásnak engedelmeskedvén, az alázatosságot öltsétek fel Peter I levele 5:5

2009. december 7., hétfő

LEGYETEK JOK EGYMASHOZ(II.RESZ)

Oltozzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; Kol.3:12" Oltozzetek fol"-az oltozet az ember kulsejet mutatja,de azt is mondjak hogy a ruha teszi az embert.Nem kellene azt mondani "Rossz a szaja,de a szive arany"
A Biblia mast tanit errol.A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.Lukacs 6:45
Hozza kell szoknunk hogy minden reggel felvegyuk a josagossag ruhajat s megmutassuk mindenkinek.A josagossag mindenhova el kell kiserjen bennunket,ugy embertarsaink koze. Meg az allatainkkal szemben is josagossagot kell mutatnunk.
Szukseges hogy a josagossag novekedjek bennunk.Az elettapasztalatok s Istennel valo jaras felnotte erleli bennunk a josagot.
Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, 6. A tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, 7. A kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet-buzdit Peter apostol masodik leveleben.


Mikent novekedunk a josagban?

Hat ha a korulottunk levok szepen viselkednek velunk.Nem? Bizony nem,mert ez nem igazi josagossag.A valodi josag novekedik egyenes aranyban a korulottunk levok szuksegevel.
Vagyis igenyt tartanak ra.

Lehet-e a josag a gyengeseg jele?

Lehet hogy hallottatok ezt a mondast:Jo vagyok de nem idiota" Aki ezt mondja bizonyara maris mutatja rosszasagat.
Rossz barki lehet ,de nagy erore van szukseg hogy mindig josagos legy!
Meg akkor is ha furcsan hangzik a Biblia azt mondja:Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet
A josagossag nem a gyengeseg ,hanem ellenkezoleg az ero jele.
A hivo a Josag megtestesitojevel talalkozott ott a Golgotai keresztnel,s azota no a josagossagban.Egesz elete ezt a josagot kell tukrozze addig mig bemegy Ura jelenletebe elete vegen.
Legyetek jok egymashoz!

2009. december 5., szombat

SZERETETTEL EMESENEK

VANILIAS TOJAS KREM (ahogy en csinalom)

Eloszor is odateszek foni 1,5 liter tejet s bele a vanilia rudat(ha van,nalunk mar reg nem lattam)
Majd ket latot felvagok egyenlo kockakra(erre jon majd a forro krem)

Kikavarok 7 tojassargajat 7 kanal cukorral(ez is izlestol fugg).Mikor mar jo habos hozza keverek 8 kanal nagyon jo minosegu lisztet,valtakozva keves hideg tejjel ,nehogy tul kemeny legyen a massza .Ezt az egeszet egy labasban keszitem hogy a tuzre tehessem mikor fo a tej s hozza toltom.(marmint a tejet) Nem egyszerre az egesz adag tejet egyelore csak 1 literrel s kavaras kozben adagolom amint arra szukseg van hogy megfelelo kemenysegu legyen.Igy allando kavargatassal megfozom ,majd a vegen hozzaadom a kemenyre vert tojasfeherjet amihez meg 3 kanal cukrot adagoltam.
Amint mar megjegyeztem ratoltom a meg forro kremet a ket lapra s amasik ket lappal befedem oket.
Mikor a krem kihult egy masik deszka segitsegevel megforditom s ekkor a felvagott lap kerul felul.
Ha valahol nem ertheto kerdezz.

2009. december 4., péntek

LEGYETEK JOK EGYMASHOZ

Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok..Efezus 4:32a.
Ahhoz hogy jobban megertsuk mit is jelent jo lenni egymashoz olvassuk el Lukacs 10:30-36
A Biblia nem ad helyet a valasztasnak.Legy jo! Ez egy parancs!
Eletunk minden teruleten meg kell tanulnunk jonak lenni:otthon,a munkahelyen,a gyulekezetben.Kulonfelesegunk nem felmentes arra hogy ne legyunk josagosak,irgalmasok.
Sem az hogy a csaladban ugyis jol ismernek mar , s igy megengedhetjuk magunknak hogy barmikeppen viselkedjunk mert hat ugyis elfogadnak,lehetunk keseru lelkuek,szeszelyesek,ironikusak.Egy ilyen magatartas a ketszinuseghez vezet,mas arcot veve fel otthon s masat a gyulekezetben,tarsadalomban.
A jo ember jo mindenhol, mindenkivel.Akinek viszont ez nem sikerul otthon az nem jo ember!Erre nagyon jo pelda az alanti:
Egy anya annyira megszokta hogy otthon allandoan morcos es veszekedos volt,viszont azonnal ahogy valahova latogatoba mentek megvaltozott.Ugyanaz az anya szivelyes, kedves,baratsagossa valtozott.Addig amig a kisfiat halotta ekkep imadkozni:"Istenem add hogy anyukam velunk is olyan kedves legyen mint mas emberekkel" Eloszor komikusnak tunt de amikor elmeselte ferjenek is, annak a valasza is ez volt:Bizony en is arra gondoltam jobb lenne nekunk mindig latogatoban lenni".
Ekkor ebredt ra az anya a valosagra s attol kezdve megvaltozott magatartasa.(Itt zarojelben megjegyzem , hogy magam is harcoltam ezert a magatartasert mikor rajottem hogy ket arcom van.)
Mit is jelent jonak lenni?

a.masok hasznara lenni
b.embertarsaink rendelkezesere alljunk barmikor
c.nagylelkunek lennid.reszt valalni masok szenvedesebene.
d.felkarolni a gyengebbeket
Az Ur Jezus peldank ebben:És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. 6. Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.Ezsaias 53:4-5
A josagossag az a szeretet ,mely az apro sokszor jelentektelennek tuno dolgokban nyilvanul meg.

Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái, gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk. 4. De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent, 5. Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által, 6. Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk általTit.3:3-6

És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: 7. Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.Efezus 2:6-7

Az Ur Jezus megmutatta irantunk valo josagat abban hogy idejott kozenk s itt elt, s kereszthalalt halt erettunk,s feltamadt a mi megszentelesunkre.
Nincs a josagossagnak felsobrendubb,megraszkodtatobb szemleltetese mint a Golgotai Kereszt.
Ott Fold es Eg fole emelve keresztre feszitve ket rablo kozott.

A Josag a Szent Lelek gyumolcse
De a Léleknek gyümölcse: szeretet

2009. december 2., szerda

TOREKEDJUNK EGYMAS EPULESERE

Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók.Roma 14:19

Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. 2. Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.

Ket felhivas mely egymas tamogatasara,epitesere .Isten azt akarja hogy egymas epulesen dolgozzunk,nem a rombolasan.

. Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is. 1Tesz.5:11

Hogyan valositsuk meg ezt,tevodik fel a termeszetes kerdes?

Legy a vigasztalas embere!
Sokfelekeppen lehetunk embertarsaink segitsegere ha figyelmesen jaruhk kozottuk.Sokszor egyetlen maga idejeben s megfelelo helyen kimondott szo nagyon sokat jelenthet.
Akarhanyszor valamely kozulunk a mindennapi megszokott munka miatt nehez helyzetbe kerul,siessunk segitsegere batorito ,dicsero szavakkal.Nehany pelda erre:
Megtortenik hogy egy anya belefaradt mar hogy nap mint nap szedegesse, rakosgassa a gyermekei altal szetszort dolgokat.Jo alkalom arra hogy eszebe juttasd ,milyen nemes szerepben van resze hogy formalja, nevelje a jovo remenyseget.

Ha viszont egy apa panaszkodik lazadozo fiara,segitsegere lehetsz ha igeretet teszel hogy imadkozol erte s hogy megvagy gyozodve arrol hogy Isten jo kezekre bizta fiat,egy jo apanak bizonyul o.
A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek. Kol.4:6
Ugyanakkor a Biblia felhivja figyelmunket arra hogy nem minden megengedett dolog lehet hasznos is.
Minden szabad nékem, de nem minden használ; minden szabad nékem, de nem minden épít.1Kor.10:23
Lehet hogy szabad nekem valami de ezzel mast nem epitek,vagy eppen rombolasara van.
Isten azt akarja hogy barmit teszunk egyetlen celnak legyen alavetve:Isten orszaganak epitese egymasban.
Itt nincs semlegesseg! A ki velem nincsen, ellenem van; és a ki velem nem gyűjt, tékozol.
Beszedunk is egymas epitesere hasznalhat.
Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.Efeseni 4:29
Sajnos egyesek olyan szavakat engednek meg magukat mellyel sebeznek, s elintezik egy konnyed "vicceltem"
Masok az allando pesszimizmussal vagy mindent negativ szemszogbol latva.
Mind masok szeretik hallani sajat hangjukat s ossze -vissza beszelnek.

Se mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által.1Tim.1:4
. A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek.II.Tim.2:16
Ha valaki másképen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, 4. Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a melyekből származik irígység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások, 5. Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai a kik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, a kik ilyenek, eltávozzal.I Tim.6:3-5
Hasznald a szellemi ajandekot amit kaptal masok epitesere.

És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangyélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: 12. A szentek tökéletesbbítése czéljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére.Efes.4:11,12
Kerjuk Istent hogy megadja mindazt amire szuksegunk van masok epitesere:
Az Isten előtt Krisztusban szólunk; mindezt pedig, szeretteim, a ti épüléstekért.
Legyunk epitok s nem rombolok!
Epitsunk Krisztusban.
Epitsunk a Szentirasban.Az egyetlen a Szentiras az mely meg tud felelni minden kerdesre.Ezert jo elmelyulnunk annak ismereteben.
Isten erejevel,a Szentlelekkel s a Bibliaval felfegyverkezve torekedjunk egymas epulesere!

2009. december 1., kedd

VIGYAZZATOK EGYMASRA

Valahogy igy forditanam a konyv cimet amibol szemelgetek hogy ujbol magamba vessem mikent is figyelhetek ,vigyazhatok meginkabb hittestvereimre.

Vigyázzatok atyámfiai, hogy valaha ne legyen bármelyikőtöknek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon; 13. Hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtök se keményíttessék meg a bűnnek csalárdsága által.Zsidok 3:13

Semmi ketseg sem fer ahhoz hogy a Biblia parancskent hagyta meg nekunk hogy vigyazzunk egymasra.Mi kik Isten csaladjaba tartozunk!
Isten olyan fontosnak talalja ezt hogy szellemi ajandekot adott hogy ezt teljesiteni tudjuk.

. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint........ Akár intő, az intésben.Roma 12:6,8

Meglehet hogy ezt az jandekot kaptuk .Ez azt jelenti hogy sokkal inkebb tesszuk mint masok, s jobb eredmennyel,viszont ez nem azt jelenti hogy masok nem inthetnek,batorithatnak.
Nincs semmilyen ok arra hogy egymast ne buzdithatnank,mivel ezt keri a Szentiras is.
"Hanem intsetek egymast minden napon"

Pal Apostol minden levelet batoritassal kezdi ,modja van ra hogy buzditsa a hiveket szavaival.

Peldaul:
A Kolosséban levő szenteknek és hívő atyafiaknak a Krisztusban: kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 3. Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, mindenkor ti értetek könyörögvén, 4. Mivelhogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, a melylyel minden szentekhez vagytok
Megfigyelhetjuk mikent mukodik Pal apostolnal ez az elv a Timoteushoz irt levelben.
Eloszor is dicseri:
Eszembe jutván a benned levő, képmutatás nélkül való hit
Masodszor:letrehoz egy szereteten alapulo kapcsolatot:
Timótheusnak, az én szeretett fiamnak: kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól
Harmadszor is dicserven odaadasat:
Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjem be

S csak ezutan ter a az osztonzesre.

Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van az én kezeimnek rád tétele által.

Figyeljuk meg eloszor is megteremti azt a kapcsolatot nehany batorito ,dicsero szoval, s csak azutan jon az intes,osztonzes.
Ugyanezt figyelhetjuk meg a Filimonhoz irt leveleben is.

A Jelenesek Konyveben az Ur Jezus a het gyulekezethez irt leveleben eloszor valami jot ir roluk s csak utana szogezi le azt ami ellenuk szol.

Mikent inthetjuk egymast?
Hat lepest ajanlanek ennek a veghezvitelehez:

1.
Valogasd meg szavaid mielott intenel.
Te pedig azokat szóljad, a mik az egészséges tudományhoz illenek.Tit 2:1

. Semmi rothadt beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak a mely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak.Efezus 4:
2.
Köszöntsd a barátainkat név szerint.(Nagyon sokat jelent hallani nevunket masok szajabol)

3.Tanuljuk meg aterezni masok fajdalmat,megtalalni a megfelelo szavakat, batoritani kezszoritassal is.

4.Segits tettekkel is nemcsak szavakkal.

5.Mosolyod is segitseg lehet a raszoruloknak.

6.Kozbenjarasod imaban az Urnal segitsegere van a bajban levoknek.

Miert is van szukseg az intesre?

Eloszor is mert szukseges hogy embertarsaink egy megfelelo helyes kapcsolatban legyenek Istennel.

Masodszor pedig egy epito munkarol van szo Krisztus testeben.A tagoknak egymast kell szolgalniuk, egymas epitesere.

. A kiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az Ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga fölépítésére szeretetben Efezus 4:16

Harmadszor pedig szukseges egymast egy szinvonalas ,ertelmes eletvitelre buzditsunk.

Tanuljunk meg egymast tisztelni, ertekelni,dicserni batoritasra.